Control total de subministraments, usuaris, vehicles i dipòsits.

Control telemàtic dels subministraments

Pot gestionar de forma centralitzada totes les estacions, encara que estiguin situades en diferents punts geogràfics.

Gràcies al seu control telemàtic, els equips de subministrament poden funcionar de forma desatesa i no requereixen de la instal·lació de cap programari en l'estació.

Obtenir més informació

DIESELPLUS.NET és la nova generació de programari On Demand per la gestió de flotes i subministraments.

Al ser un servei online no necessita la instal·lació de l'aplicació i aquesta pot ésser utilitzada des de qualsevol ordinador connectat a Internet i en qualsevol moment.

La funció principal de DIESELPLUS.NET és gestionar el subministrament de carburant i flotes de qualsevol tipus de vehicles, podent-se aplicar, també, al control d'altres tipus d'aplicacions com el subministrament d'aigua, químics o tot tipus de fluids.

Les eines de control, com els llistats dels subministraments per vehicles i per usuaris, li permeten conèixer immediatament les despeses exactes de cada unitat i determinen si existeixen consums irregulars.

DIESELPLUS.NET proporciona a més diferents eines per gestionar els estocs dels productes, els proveïdors, els vehicles i el seu manteniment, els usuaris, entre altres.

El programari és compatible amb els requisits de l'Agència Tributària per a la sol·licitud de la devolució del Gasoil Professional. Disposa de les eines per a la seva presentació telemàtica de les dades necessàries.


© Dieselplus.net 2019 | Avís legal